Informationsportal om klimatanförändringar

Samhället måste jobba med anpassning till det nya klimatet. Därför har ett stort antal nationella myndigheter gått ihop och startat Klimatanpassningsportalen, som ett stöd för länsstyrelser och kommuner.

Här finns information om hur klimatet kommer att förändras och hur det kommer att påverka samhället. Det finns en avdelning om olika myndigheters ansvar och även om olika verktyg för att jobba med klimatanpassning.

Det finns ingen specifik information om dagvatten, men jag (redaktören) tror att det här kan vara ett bra ställe att hämta bakgrundsinformation när vi diskuterar dagvatten och klimatförändringar.

Portalen är ett samarbete mellan

 • SMHI
 • Naturvårdsverket
 • Boverket
 • Energimyndigheten
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Lantmäteriet
 • SGI
 • Jordbruksverket
 • Livsmedelsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Skogsstyrelsen
 • SGU

Gå till Klimatanpassningsportalen