Ny dagvattentaxa i Växjö kommun

Kommunstyrelsen i Växjö har klubbat en ny dagvattentaxa. Den ska införas stegvis under de tre kommande åren, med start nu i januari. Med den nya taxan kommer de fastigheter som belastar dagvattensystemet med mycket vatten att betala mer. Förhoppningen är att det ska  leda till att fler vill göra åtgärder för att ta hand om dagvattnet på fastigheten, eftersom de därmed får lägre avgift.

Mer information finns på Växjö kommuns hemsida

Pehr Andersson VA-chef i Växjö kommun kommer att berätta om dagvattentaxan på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 21-22 mars i Västerås. Snart är hela programmet klart.

Förslaget fick genomslag i lokala medier. Läs reportagen i Smålandsposten