Amerikanska faktablad om dagvattentekniker

USAs motsvarighet till Naturvårdsverket har mycket information på sin hemsida. Bland annat finns en sidan med faktablad för många olika tekniker för att ta hand om dagvatten.

Faktabladen är systematiskt uppbyggda enligt samma mönster. Först finns en beskrivning av tekniken med skisser, sedan finns information om när tekniken är tillämpbar, vilka för- och nackdelar den har, vad man ska tänka på vid design, hur bra tekniken kan förväntas fungera, hur den ska underhållas och hur mycket det kostar. Faktabladen är från 1999 så de har några år på nacken, men trots det lär det finnas en hel del matnyttigt här.

Läs om olika dagvattentekniker på US EPA:s hemsida.