Förslag till dimensionering och utformning av ”rain gardens”

    Norska forskare har undersökt hur konceptet med s.k. rain garden (regnbed på norska och eventuellt biofilter på svenska) kan tillämpas i Norge. Resultatet presenteras i en artikel och en rapport.

    Författarna konstaterar att rain gardens är vanliga på många håll i världen, men ännu inte i Norge. De hoppas att med sin rapport och artikel kunna öka intresset i Norge. Rapporten innehåller både foton och detaljerade skisser på de fyra olika konstruktionerna. Det finns också utförliga växtlistor. Rapporten är utgiven av Norges vassdrag- og energidirektorat i år (2013) och kan laddas ner nedan.

    Förslag till dimensionering och utformning av rain gardens för norska förhållanden. Artikel är från tidningen Vann, nummer 1 år 2013. Titeln på artikel är översatt till svenska av dagvattenguidens redaktör.