Handbok om gröna tak på G

  Dagvattenguiden har intervjuat Per Danielsson på Skanska. Han har precis gjort klart en kunskapssammanställning om gröna tak. Projektet har finansierats av Svenska Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) och resulterat i en rapport, som inom kort kommer att finnas på SBUF:s hemsida.

  I rapporten finns det allmänna tips och råd för projekterings- och produktionsfasen av ett bygge med grönt tak. Det finns även beskrivningar och exempel på detaljlösningar för gröna tak. Per tycker att man ska använda rapporten som underlag vid alla delar av projektering av gröna tak. Rapporten kan fungera som en handbok för den som ska bygga ett grönt tak.

  Jag frågade Per om det var något resultat som han var förvånad över. Efter lite betänketid svarar han att han hade trott att det nästan inte skulle vara några skillnader mellan olika leverantörers system, det är ju trots allt en rätt enkel teknik. Men det visade sig att det är tydliga skillnader mellan de olika systemen. Per tycker att det är viktigaste är att välja ett system och att följa det hela vägen, inte försöka ta delar från olika tillverkares system och kombinera själv.

  Gröna tak ska planeras ordentligt
  Det viktigaste när man ska bygga ett grönt tak är att ta höjd för det tidigt i processen. Per tipsar om att ta med leverantören tidigt i projekteringen så att den personen kan ge värdefulla synpunkter på detaljlösningar som kommer att påverka taket eller påverkas av taket. Då slipper man göra på-platsen-lösningar, vilket ofta blir fallet annars. Ofta bestämmer man tidigt att byggnaden ska ha ett grönt tak, men sedan tänker man inte på det igen förrän man ska lägga dit det, och då är det alldeles för sent. Ett annat tips som Per ger, är att beställaren ska tänka igenom syftet med att ha ett grönt tak. Det är ett bra underlag när man ska välja system för det gröna taket.

  Viktigt att kontrollera tätskiktet
  Gröna tak är en robust lösning under förutsättning att det är genomtänkt och utfört på korrekt sätt, tycker Per. När det blir problem med gröna tak beror det ofta på annat än just det gröna taket, är Pers erfarenhet från rapportarbetet. Tätskiktet spelar en viktig roll på alla tak. Ett grönt tak ställer lite extra krav på tätskiktet. Framförallt är det jätteviktigt att kontrollera tätskiktet noga innan man börjar lägga det gröna taket. Man måste också städa taket noga så att det inte ligger några vassa föremål som kan råka trampas ner i tätskiktet, så att det går hål. Det finns undersökningar som visar att ett grönt tak ökar livslängden på tätskiktet.

  Etableringen av växterna på det gröna taket är viktig. Först åren kan det krävas en del extra skötselinsatser. De flesta leverantörerna har garantier som innebär att de åker ut och kontrollerar så att etableringen blir bra på anlagda tak. Vindutsatta och soliga tak är tuffa miljöer, även för sedumväxter. Ibland kan taken behöva vattnas. Om det är skador i växtskiktet kan det räcka med att strö ut lite nya växtdelar som kan etablera sig i växtbädden. Ett annat problem som kan uppstå på vindutsatt platser är att sedummattorna lossnar i kanterna. Det finns filtmattor som är perforerade så att vind, och vatten, släpps igenom. Det minskar risken för att mattorna ska fånga vind och resa sig. En annan lösning är att lägga en singelsträng längs kanten. Tyngden av stenarna hjälper till att hålla mattorna på plats.

  Behövs en branschstandard för gröna tak
  Per hoppas att hans kunskapssammanställning kan vara det första steget mot en branschstandard för gröna tak. Antalet leverantörer av gröna tak har ökat de senaste åren och det ger till ett ökat behov av en branschstandard. Det finns ett antal frågor som behöver utredas mer innan en branschstandard kan antas. En sådan fråga handlar om odling av sedummattor. Idag odlas de antingen i växthus eller utomhus. Åsikterna om vilken metod som är bäst går isär, enligt Per. En del menar att en optimal etablering av sedum på mattorna är det viktigaste, och då är växthusodling en bra metod. Andra menar att det är bättre att mattorna redan från början är anpassade till samma förhållanden som de sedan kommer att läggas i, alltså bör mattorna odlas utomhus.

  Mer information om gröna tak
  7000 kvadratmeter sedumtak dagvattenguidens reportage
  Sammanställning om gröna tak -endast för dagvattenguidens medlemmar
  Forskningsprojekt i Luleå om gröna tak i svenskt klimat

   

  Samtliga foton på den här sidan är tagna av Stina Adielsson, redaktör dagvattenguiden