Vad gäller vid tvätt av hustak?

Får man tvätta ett hustak och låta färgresterna rinna ner i stupröret och vidare till dagvattensystemet? -Det frågar jag mig när jag idag är tillbaka på kontoret efter semestern. Jag skulle tro att i det här fallet leder dagvattenledningen rakt ut i en å. Alternativt är stuprören kopplade till spillvattennätet och i så fall åker det till reningsverket. Inget av alternativen verkar speciellt bra, färgrester vill vi inte ha i ån och inte i reningsverket heller. Jag tar några kort och skickar iväg en fråga till kommunens miljökontor och VA-bolag. Ser med spänning fram emot svaren!

Innan tvätt var taket alltså ljusgrönt, så det är rätt mycket färg som har lossnat. Undrar förresten om det bara är vatten i högtryckssprutan eller om det även är rengöringsmedel. Huset är nog fem-sex våningar högt och ja; personen som utför tvätten har säkerhetssele.