Planera rätt för stigande vatten och dagvatten – Reportage från seminarium

Intresset för dagvattenfrågor är stort. Det visade seminariet i Uppsala den 3 oktober. Över 90 personer deltog och arrangörerna fick faktiskt säga nej till några personer som ville komma. Deltagarna kom i första hand från kommuner i regionen, mest tjänstemän men även en del politiker. Olika delar av kommunerna var representerade och det visar att dagvatten är en fråga som spänner över många områden.

Dagen bjöd på föreläsningar, workshop och en dagvattenvandring. Deltagarna var verkligen aktiva och ställde mycket frågor. Ett område som alltid leder till många frågor är dagvattenjuridiken. Det tror jag beror på att den är svår och att det finns många oklarheter. En orsak är säkert också att det inte finns någon sammanhållen lagstiftning om dagvatten. Kommuntjänstemännen är insatta i lagstiftningen som rör deras område, men inte nödvändigtvis i den lagstiftning som styr kollegornas arbete på andra förvaltningar.

På eftermiddagens workshop blev det tydligt att det är många problem som återstår att lösa för att

  • vi ska skapa fler gröna ytor i allt tätare städer,
  • planering för stigande vatten och dagvatten ska bli en självklar del i kommunernas arbete,
  • vi kunna finansiera åtgärder för dagvatten och klimatanpassning.

Flera av förslagen på lösningar handlade om utbildning och samverkan. Att kunna förklara problemet och göra det konkret så att alla förstår att det gäller mig. Speciellt när det handlar om klimatförändringar behövs tillämpning på den egna bakgården för att alla ska ta till sig budskapet. Dagvattenfrågan hänger nära ihop med problemen med stigande vatten. Det gäller att jobba med båda parallellt för att verkligen lösa problemen. Annars kan invallningar för att stoppa stigande vatten visa sig helt verkningslösa eftersom vattnet ändå kommer in via dagvattenledningarna, för att ta ett konkret exempel. Jag tycker också att en av klimatstrategerna hade en bra poäng, nämligen att det är ingen bra idé att göra klimatanpassningsåtgärder som samtidigt påskyndar klimatförändringen. Finansiering är förstås en nyckel för att kunna vidta några åtgärder över huvud taget. Här behövs det modiga politiker som är beredda att höja VA-taxan till exempel.  Det gäller också att planera bra så att kostnaderna inte blir onödigt höga; bygga rätt från början kanske inte är så mycket dyrare än att bygga ogenomtänkt. Och det är definitivt billigare än att bygga om i efterhand.

Lunchen serverades i form av smörgås på stan. Deltagarna fick gå en dagvattenvandring i Uppsalas centrala delar. Dagvattenguiden höll i en station där deltagarna fick fundera ut möjliga dagvattenlösningar i en befintlig miljö med nästan 100% hårdgjord yta. Budskapet var att det finns många åtgärder man kan vidta. Exempelvis kan man jobba med genomsläpplig beläggning på delar av ytan. Man kan använda dagvattnet för att vattna träd och andra växter. Det går att rena dagvatten med filter i vägbrunnar. Man kan använda mer grönska, s.k. regnträdgårdar/biofilter, även i liten skala på refuger. Det går också att göra fördröjningsmagasin i refuger eller under markytan.

 

 

 

Uppsalas förslag till dagvattenstrategi:

  • Dagvatten – ingen enkel juridik
  • Dagvatten i Sigtunas vattenplanering
  • Stigande vatten -hur påverkar det kommunens planering. Handbok och exempel från Uddevalla

Seminariedagen hölls den 3 okt 2013 och hade titeln Dagvatten -en utmaning för kommunernas vattenplanering. Arrangörer var Mälarens vattenvårdsförbund tillsammans med Mälardalsrådet, Vattenmyndigheten, Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Dagvattenguiden.