Gröna tak kan vara mer än sedum

Gröna tak har med åren blivit mer eller mindre synonymt med så kallade sedumtak. Orsaken är naturlig eftersom en rad olika sedumarter är bäst i klassen när det gäller att klara de extrema växtförutsättningar som råder på tak och särskilt på den typ av tak som ansetts rimliga att göra gröna. Sedumarter är särskilt värdefulla för att de:

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA