Fördröjningsmagasin och dagvattentävling

    Kraftiga regn med höga flöden aktualiserar frågor om fördröjningsmagasin. Om detta skriver sammanslutningen Rent Dagvatten i sitt senaste nyhetsbrev. Rent Dagvatten bjuder in till pristävling med bilder, filmer eller berättelser om dagvatten. De bästa bidragen  koras under Vatten Avlopp Kretslopp 2014 i Örebro. Läs brevet från 2013-12-17.