Nu är dagvattenprogrammet på VAK 2014 färdigt

  Dagvattenseminariet på Vatten Avlopp Kretslopp kommer att fokusera på anläggningsteknik, planering och tillsyn.

  Fredagen den 14 mars bjuder konferensen in till workshop om dagvattenansvar. Ett ypperligt tillfälle för landets tillsynsmyndigheter att formulera sina behov av vägledning på området då Naturvårdsverket medverkar.

  Läs och ladda ned programmet

  Workshopen kommer att utgå från frågeställningarna ”Vilka behov har kommunerna av tillsynsvägledning?” och ”Vilka områden är oklara?”.

  Övrigt som rör miljötillsyn:

  • Therese Andersén, Norrköpings kommun, delar med sig av erfarenheter av tillsyn på dagvattendammar.
  • Anna Malmros, Miljösamverkan Västra Götaland, berättar om deras arbete med Handläggarstöd dagvatten.