Fiskängstjärnens dagvattenanläggning, Sandviken 2013

Sandvikens energi har tagit fram en informationsfolder för besökare vid Fiskängstjärn. Anläggningen färdigställdes 2013 och har till syfte att minska belastningen
av näringsämnen, tungmetaller och syreförbrukande substans i dagvattnet som leds till Storsjön. Våtmarksanläggningens reduktion av föroreningar följs upp med provtagningar enligt ett särskilt kontrollprogram.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.