Sveriges Radio om klimat och oförsäkringsbara hus

Satellitdata har blivit allt viktigare för att förutspå extrema väderhändelser världen över. Och det är inte bara försäkringsbolag, utan även stora fastighetsbolag som är intresserade av att få tillgång till datan. Så skriver Sveriges radio på sin hemsida den 22 oktober 2014.

Lyssna och läs på SR Klotet om hur nya satelliter kan förutse lokala kraftiga regn som idag är svåra att förutse.