Skyfallen i Malmö 2014, skillnader mellan områden i staden. Rörnät och Klimat 2015

Kristina Hall, VA SYD berättar om det stora skyfallet i augusti 2014.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.