Referat från Boverkets webbinarium 15 april 2015

Det här är ett referat från delar av det webbseminarium som Boverket sände den 15 april 2015. Referatet är skrivet av Stina Adielsson, Dagvattenguidens redaktör. Temat var "detaljplaner från och med nu". Anledningen till temat var att nya regler i PBL (plan- och bygglagen) trädde i kraft 1 jan 2015 och att Boverket gett ut nya allmänna råd till PBL.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.