8 miljoner till klimatforskning

Karlstad Universitet genomför ett forskningsprogram under 2014 – 2017. Pengarna kommer från Länsförsäkringars forskningsfond med målet att minska klimatriskerna i framtidens bebyggelse och boende.
– Vårt projekt kommer bland annat att leda till utvecklad datahantering efter inträffade naturolyckor, ökad kunskap om hur kommuner fogar in riskfrågorna i sin planering och om hur fastighetsägare kan och vill ta ansvar för att skydda sina hem, säger Mikael Granberg, ledare för forskningsprogrammet på Klimat & Säkerhet.

Gå till Centrum för Klimat & Säkerhet