Grönytekartering i urbana områden, SCB 2015

    Metria har under våren 2015 producerat underlag i form av karteringar från satellit inom 37 tätorter. Metodiken utarbetades under 2013 i nära samarbete med SCB inom ett utvecklingsprojekt, finansierat av Rymdstyrelsen. Med dessa karteringar som underlag har SCB tagit fram ny statistik för att belysa frågan: Hur gröna är våra städer?

    Hej! Vill du läsa hela artikeln?

    Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.