LRF kretsloppsmodell, broschyr

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har utifrån ett antal kriterier kommit fram till en kretsloppsmodell som uppfyller kraven som lantbruket ställer på en långsiktigt användbar avloppsfraktion. Det vill säga vad som är lämplig att sprida på åkermark som växtnäring

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.