När handläggaren gör fel – kan beslut ändras eller dras tillbaka?

Ingen av mina tillfrågade kollegor, inom och utomläns, har kunnat svara på denna hypotetiska fråga. Om det beror på att den är bra eller dålig kan jag inte uttala mig om, men den måste få någon form av svar. Om en tjänsteman ger tillstånd för en avloppsanordning som utan tvekan uppfyller funktionskraven enligt NFS 2006:7, men vid närmare syning, eftertanke kanske inte är helt optimal ur teknisk synpunkt. I vilken utsträckning kan tjänstemannen förändra eller dra tillbaka beslutet? "Vi ska inte fatta felaktiga beslut..." har jag fått som svar men det händer både den mest nitiske och redligaste, även om man inte gärna talar om det.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA