Urban Water Vision

En utmaning för många städer idag är att staden växer samtidigt som klimatet håller på att förändras. Den här filmen förklarar nödvändigheten av nedskalning av klimatmodellernas resultat för att kunna göra anpassningar för framtida intensiva nederbördstillfällen i städer.

Videon är framtagen i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C, våren 2011. (SMHI)