Träd i stadsmiljö

På Klimatanpassningsportalen finns en sida som presenterar fördelarna med träd i stadsmiljö. Det uppenbara är förstås att det blir trevligt. Men träd har många andra positiva effekter  också; de dämpar buller, minskar mängden föroreningar i luften och utjämnar temperaturen. Dessutom tar träd upp vatten, vatten som annars skulle bilda dagvatten och kanske behöva en ledning för att transporteras bort.

Den finns en del viktiga saker att tänka på för att träd ska trivas i stadsmiljö. Träd kräver en del utrymme, både ovan och under jord. Jorden som träden växer i får inte vara för kompakt eftersom rötterna behöver syre. Rötterna behöver också tillgång till vatten och näring. Om träd växer intill vägar som saltas vintertid finns risk att marken blir igenslammad av salt vilket i sin tur kan leda till brist på syre och vatten. Trädens rötter kan också växa in i ledningar som ligger i marken. Ett förslag på praktisk lösning på det problemet är att skydda ledningarna med ett geomembran. När det gäller tillgången på vatten tipsar webbsidan om att placera infiltrationsbrunnar så att största möjliga mängd dagvatten kan tillföras träden.

Läs mer om träd i stadsmiljö på klimatanpassningsportalen