Ny kvalitetsstämpel för innovativa produkter

Europakommissionen har utvecklat en sorts verifikation för miljöteknik (förkortas ETV). Tanken är att underlätta för ny teknik inom miljöområdet att få en slags kvalitetsstämpel. Verifikationen innebär att företag kan få ett officiellt dokument som förklarar effekten av en viss teknik eller produkt. Granskningen görs av oberoende part. ETV är ett pilotprogram och i startskedet omfattas produkter inom vattenrening, vattenprovtagning, återvinning och energi. Hittills har tre företag fått en verifikation för sin produkt och processen pågår för ytterligare ett tiotal produkter. En av de verifierade produkterna är Mosbaeks flödesregulator, som kan användas i dagvattennätet.  Läs mer om ETV på Europakommissionens hemsida.