Ta klimatanpassningen på allvar

Förebyggande åtgärder och samordning behövs för att minska konsekvenserna av nästa skyfall. Det skrivet representanter från bl.a. Region Skåne och länsstyrelsen i Skåne län i tidningen Sydsvenskan. Det behövs nationella riktlinjer för klimatanpassning, enligt författarna. Artikeln är skriven som en uppföljning av skyfallen i Malmö sommaren 2014. Läs hela artikeln på Sydsvenskans hemsida.