Sjukhuset i Karlstad vallas in för att klara en översvämning

Karlstad har ett speciellt läge, precis där Klarälven mynnar ut i Vänern. Det betyder att risken för översvämning kommer från flera håll. Klimatförändringarna gör också att vi i Sverige kan förvänta oss mer nederbörd, i storleksordningen 20-40% mer. I Karlstad pågår arbetet med att minska konsekvenserna vid en eventuell översvämning. Planeringen för invallning av sjukhuset är i full gång. ”Ifall sjukhuset skulle bli översvämmat och sluta fungera kan det krävas en evakuering, och det får väldigt stora följder” säger Anna Sjödin, översvämningssamordnare på Karlstad kommun, till SVT Värmland. Anna kommer till Vatten Avlopp Kretslopp den 10 mars och berättar mer om Karlstads arbete. Snart är vi klara med programmet till konferensen! Lär mer om Karlstads arbete på SVT:s hemsida.