Inspiration från Australien

På andra sidan jorden har de tagit fram en rapport som sammanfattar huvudsakliga dagvattenhanteringsåtgärder och -tekniker som används. Det är ett omfattande dokument som man som dagvattennörd verkligen kan grotta ner sig i.

I rapporten för South East Queensland, östra Australien utgår man från WSUD (Water Sensitive Urban Design) konceptet. WSUD är ett integrerande, holistiskt arbetssätt som försöker minimera påverkan på akvatiska ekosystem genom att bland annat behålla den naturliga hydrologin i avrinningsområdet och skydda ekologiska processer.

Rapporten går detaljerat igenom sex dagvattenhanteringsåtgärder:

  • Swales and buffer strips
  • Sedimentation swales
  • Constructed wetlands
  • Infiltration measures
  • Sand filters
  • Aquifer storage and recovery

Bland annat beskriver man design av åtgärder, konstruktion och etablering. Författarna tar även fram en checklista både för innan och efter konstruktion av åtgärden samt tar upp flera konkreta exempel, inklusive ritningar och beräkningar.

Rapporten kan fungera som en värdefull guide och checklista vid planering av åtgärder. Den är tillräckligt detaljerad för att kunna fungera både som inspiration och lärobok.

Läs rapporten i sin helhet här (för medlemmar).