Kommunens ansvar vid översvämningar

Svenskt Vatten har i början av året, med intresse, tagit del av två debattartiklar i Dagens Samhälle om översvämningar och kommunernas ansvar att hantera denna problematik. Läs repliken från deras VD Anna Linusson. Hon skriver bland annat att;

Klimatanpassad samhällsplanering är ett lagspel där alla aktörer måste ta sitt ansvar och låta sig styras av lagledarens spelplan. Annars förlorar man matchen. Det gäller även Fastighetsägarnas branschorganisation som måste ta sin del av ansvaret för att hantera översvämningar.

Replik i Dagens samhälle 25 januari 2016.

Repliken från Linusson är också riktad till Fastighetsägarnas artikel ”Kommunerna skyldiga att förebygga översvämningar”. Som i sin tur är en replik till nedanstående artikel från VA Syd och förslag om lagändringar om översvämningsansvar. Man håller med om att finansieringen av kommunernas klimatanpassningsarbete behöver både förtydligas och förändras men går emot författarna från VA Syd som tolkas tro att VA-system inte behöver uppgraderas för att kunna hantera dagens och morgondagens skyfall.

”Bättre skydd mot skyfall kräver ny lag” skriven av företrädare för VA Syd som sneglar över sundet till Danmark och deras lagändringar efter de stora skyfallen i Köpenhamn. De skriver bland annat att ”Sverige saknar relevant lagstiftning och rollfördelning för att kunna klimatsäkra våra fastigheter och städer. Vi befinner oss i ett läge där klimatanpassningen av våra städer antas ske på något slags ideell basis och där samarbeten ska lösa en situation med motstridiga intressen”.