Hur anpassar vi oss till en blöt framtid?

Den frågan har nog många ställt sig allteftersom klimatförändringarna blir allt tydligare. En person som har funderat på detta lite extra är nog Bent C. Braskerud, chefsingenjör på Oslo Vatten och Avlopp med dagvattenfrågor som ansvarsområde.

Översvämningar i Skyllberg. Foto: arkiv, Dagvattenguiden.
Översvämningar i Skyllberg. Foto: arkiv, Dagvattenguiden.

Flertalet kraftiga skyfall med stora översvämningar har drabbat Norden de senaste åren. Hur bör man dimensionera för att minska konsekvenserna av dessa översvämningar? Intensiteten för ett 200-årsskyfall förväntas öka med 38 % i slutet av detta århundrade.

Hur kan vi integrera dagvattenlösningar i redan bebyggda områden? Vilken roll kan kommunen spela här? Hur kan man räkna på investeringar i grön infrastruktur som forskning pekar på kan ge stora vinster i form av förbättrad hälsa för människor och bättre möjligheter för biologisk mångfald? Dessa frågor med flera tas upp i Braskeruds artikel Anpassning till en blöt framtid (för medlemmar).