Tester av filtermaterial igång i Göteborg

Fullskaletester av filtermaterial har nu satts igång av Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet (inom projekt Grön Nano) och Rent Dagvatten.

Testområdet i Göteborg. Bild: Erik Bick, Rent Dagvatten.
Utrustning i testområdet i Göteborg. Bild: Erik Bick, Rent Dagvatten.

Filtermaterialen ska utvärderas med avseende på avskiljning av organiska föroreningar i första hand. Även avskiljningsgraden för dagvattendammar kommer att undersökas. 

I testerna av filtermaterial kommer dagvatten att pumpas från ett stort avrinningsområde i Göteborg bland annat. Prover tas sedan med korta tidsintervall på inkommande och utkommande vatten. För att få ett bra underlag planeras filtertesterna att genomföras under två år.

Föroreningsflödet i dammar ska studeras genom att mäta inkommande och utgående vattenhalter och -volymer samt förekomsten av och föroreningsinnehållet i stillastående matriser (biofilm och sediment).

Läs mer om forskningsprojekten på Chalmers hemsida som testerna ingår i:

Organiska miljögifter i kolloidal form i vägdagvatten: källor, emission och innovativa behandlingstekniker

Avskiljning av organiska föroreningar i reningsanläggningar för dagvatten