Bort med läkemedlena i avloppsreningsverken

Under juli och 6 månader framåt 2015 installerades ozonbehandling i Knivstas reningsverk. Under våren har utvärdering gjorts och det preliminära resultatet visar en 80 % reduktion av läkemedel. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar fyra miljoner kronor för att utvärdera reningen.

– Det känns riktigt roligt att få slutföra detta projekt som nu pågått i två år och där vi nu går in i slutfasen. Vi kommer att i detalj utvärdera hur mycket mer läkemedelsrester som kan renas bort om man kompletterar nuvarande reningsverk med ozonbehandling, säger Jerker Fick projektledare från Umeå universitet till Forskning.se.

Forskargruppen i Umeå samarbetar med forskare vid Göteborgs universitet, KTH och SLU. I projektet kommer de även att göra en utvärdering av de positiva och eventuellt negativa effekter tekniken kan ha på vattenlevande organismer såsom kräftdjur och fisk, exempelvis spigg och regnbåge. Detta gör forskarna genom att detaljstudera bakterier och insekter i Knivstaån, efter att ån har fått ta emot ozonbehandlat avloppsvatten i ett halvår.