Ny portal för översvämningshot från MSB

MSB-logoNu finns en mycket händig portal för översvämningshot som MSB har tagit fram. Här finns alla översvämningskarteringar som MSB har tagit fram. Det finns även hot- och riskkartor för 18 olika städer, samt specifika översvämningskarteringar för Torne älv, Göta älv och Mälaren. Totalt finns idag cirka 1000 mil vattendrag karterade efter MSBs och Räddningsverkets karteringsarbeten sedan 1998. I portalen går det både att ladda ner och titta på data. Detta för att stödja kommuner och länsstyrelser i deras planeringsarbete. 

Översvämning_Dagvattenguiden_MSBEn titt i översvämnings-portalen avslöjar exempelvis att delar av byggnaden som där VA-guidens Uppsala-avdelning sitter i riskeras att översvämmas vid ett 100-årsflöde i Fyrisån. Det kanske är dags att byta kontor snart?

Här hittar du MSB:s översvämningsportal.