Sveriges första skybrudsvej klar i Karlstad

karlstad-kommun-logoSågverksgatan, Karlstad. Där finner ni Sveriges första ”skybrudsvej”, alltså en särskilt utformad gata där ytvatten från kraftiga skyfall säkert avleds mot lågpunkter. Projektledare Per Eriksson från Karlstads kommun berättade redan på Vatten Avlopp Kretslopp i mars om detta projekt som är del av stadens klimatanpassning.

Principen bakom denna vägprofilsutformning kommer som namnet skvallrar om från Danmark. Efter skyfallet i Köpenhamn 2011 har flera så kallade skyfallsvägar anlagts där den traditionella gatuprofilen som avleder ytvatten ner mot omkringliggande mark eller dike har övergetts för en V-profil där vattnet rinner in mot mitten av vägen.

I Karlstad har man tidigare haft problem med översvämningar vid skyfall i industriområdet kring Sågverksgatan. Översvämningskarteringar har även visat att många fastigheter skulle översvämmas vid framtida extremregn. Samtidigt var dagvattensystemet underdimensionerat.

Efter upprustningen och klimatanpassningen kommer ledningsnätet kunna ta hand om ett 10-årsregn medan kraftigare nederbörd och flöden kommer att avledas på ytan av vägen som lutar mot en lågpunkt vid ett grönområde. I slutändan leds vattnet ut till Klarälven.

Per Eriksson öppnar även upp för att fler gator kan få liknande skyfallsutformning i framtiden. Vid utformning av ”skybrudsvej” är ett kritiskt moment att kunna hitta lågpunkter dit vattnet kan avledas. Principen kan användas i alla typer av urbana områden, villa-, centrum-, som industriområden.

Per Eriksson, Karlstads kommun berättar om Sågverksgatan på Vatten Avlopp Kretslopp i mars 2016. Foto: Barbro Beck-Friis, WRS AB.
Per Eriksson, Karlstads kommun berättar om Sågverksgatan på Vatten Avlopp Kretslopp i mars 2016. Foto: Barbro Beck-Friis, WRS AB.