Att skapa mervärden i dagvattendammar

I dagvattendammarna Visingedammen och Skogbergadammen i Täby kommun visas hur har de estetiska värdena och rekreation kan kombineras med åtgärder för ökad biologisk mångfald.

Filmen är producerad 2016 inom projektet ”Goda exempel på dagvattenlösningar i Stockholms län” som är ett samarbete mellan Sigtuna vatten och renhållning, Täby kommun, Stockholm Vatten, VA-guiden och WRS med stöd från Stockholms läns landsting.

Mer om åtgärder
Lär dig mer om mervärde, våtmarksguiden.se
Dammar i boendemiljö, täby.se