Ett år sedan översvämningarna i Hallsberg

Hallsberg_oversvamningDrygt ett år har passerat sedan Hallsberg översvämmades av ett hundraårsregn. 112 millimeter föll över orten på 24 timmar. Hela bostadskvarter försattes under vatten och idag är det fortfarande många av de evakuerade som ännu inte har kunnat flytta hem. Läs reportaget om några av de drabbade i Nerikes Allehanda.

Hade det kunnat undvikas på något sätt? Dagvatten leds idag till reningsverket som släppte ut orenat spillvatten när skyfallet var som mest intensivt. Skulle rensade diken och gatubrunnar hjälpt? Antagligen bara marginellt, enligt Länsstyrelsens utredning (för medlemmar). För kraftiga skyfall behövs beredskap att magasinera stora volymer vatten.