Svt inslag om små avlopp

Personal från miljökontoret i Sollefteå besöker fastighetsägare och uppskattar att de flesta, ca 80 %, saknar efterföljande rening. Det vill säga att avloppsvattnet rinner orenat ut i naturen.

Inslaget från Svt Västernorrland, Bajsvatten rinner rakt ut i naturen

Nyheten plockades upp av Rapport i Svt som gjorde ett mer generellt inslag där Åsa Gunnarsson från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) berättar att myndigheten lämnat förslag till regeringskansliet för att förtydliga dagens regelverk. Man vill bl.a. att kraven på avloppen i större grad än idag ska anpassas efter de lokala risker som utsläppet innebär.

Den övergripande bilden är att ca 200 000 av de totala ca 700 000 små avloppen i landet saknar ordentlig rening. Sollefteå är alltså inte ensam om sin situation med många dåliga avlopp.

Mer om HaV:s förslag, Havs- och vattenmyndighetens förslår nya avloppsregler

Husägaren i inslaget har förståelse för myndighetens krav men reagerar på tidshorisonten, att det ska vara åtgärdat inom ett år.

Om du behöver lära dig mer om din avloppsanläggning har Avloppsguiden lite hjälp på vägen. Testa ditt avlopp