En rapport om fosfor, Svenskt Vatten 2015

En ny Sifo-undersökning som Revaq och Svenskt Vatten låtit göra visar att kunskapen bland svenska folket om fosfor är anmärkningsvärt låg. Sju av tio (72 procent) vet inte att fosfor främst används till mineralgödsel. Fyra av tio tror att vi är självförsörjande till mer än 50 procent.

I den här rapporten ska vi diskutera den frågan och, vilket är rapportens huvudsyfte, beskriva vad som krävs för att vi inte ska hamna i en situation där tillgången på fosfor sinar med stigande matpriser, fallande skördar och svält som följd.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA