Flera avgöranden med avslag

Som del i vår medlemsförmån scannar vi av nya intressanta ärenden från domstolarna i Sverige. Vi har bland annat hämtat in de sista målen från VA-nämnden, som sen årsskiftet behandlas av mark- och miljödomstolen (hovrätten) istället.

Flera av våra medlemmar har bland annat efterfrågat ärenden där ärende om verksamhetsområde för vatten och spillvatten fått avslag.Under fliken Publikationer hittar du enkelt flera nya ärenden om både verksamhetsområde, särtaxa och ersättning för onyttigbliven anläggning.