Framåt för Revaq

Avloppsvattnet och avloppsslammet i Örebro blir allt bättre, det visar i en jämförelse mellan reningsverken i Sverige. Nu fortsätter arbetet med att hitta källor till föroreningar, något reningsverkets enhetschef Linda Osterman beskriver som ett riktigt detektivarbete.

I slammet från Glanshammar, som skickas vidare till Skebäcks reningsverk i Örebro, har halterna av kadmium och zink minskat med 40 procent på ett år.

Så skriver SVT på sin hemsida för lokala nyheter i Örebro, den 29 oktober. Läs mer

Du hittar fler dokument om Revaqcertifierade reningsverk samt rapporter om spridning av slam på åkermark under fliken Publikationer.