MSB har förslag på riktlinjer för skyfallshantering

vattenpol-lovMSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för kommunernas arbete med att förebygga översvämningar i samband med skyfall. Det finns ett väl genomarbetat förslag som presenterades på en konferens i september. Läs Dagvattenguidens referat om de fyra stegen som riktlinjen innehåller (endast för medlemmar).