Dagvattenutredning Östertälje, Södertälje kommun. MarkTema (2016)

Sammanfattning
Marktema har utfört en dagvattenutredning för detaljplanområde Kv. Tunet 5, Östertälje i Södertälje kommun. Planområdet är cirka 0,6 hektar och beläget i Sofiehill intill E4/E20. Syftet med detaljplanen är att omvandla tomtmark som nyttjats som handelsträdgård till bostadsbebyggelse bestående av lägenheter i flerfamiljshus i två våningar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA