Biltvättsrapporten 2016. Hållbar Biltvätt (2017)

Sammanfattning
Två undersökningar utfördes för att skapa en bild av den möjliga miljövinsten i att få bort hemmatvättar, d.v.s. tvätt som sker utan rening. Kemiska analyser gjordes både på orenat tvättvatten och det slammet som samlas i den första slambrunnen vid biltvättsanläggningarna. Resultatet jämfördes dels med tvättanläggningarnas årliga rapportering av utgående renat vatten och dels med tidigare rapportering.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.