Västerviks kommun backar om särtaxa i Hornslandet

VA-utbyggnaden blev inte så dyrt som befarat och för fastighetsägarna blir skillnaden 220 000 istället 300 000.  Beslutet i kommunfullmäktige är inte taget i kommunfullmäktige ännu men förslaget är politiskt förankrat av Västerviks energi och miljö. Läs mer och lyssna på inslaget i P4 Kalmar.