Bedömning av handelsområde i 6§ LAV

Fråga: I vår kommun är man nu på gång att bygga ett handelsområde (sällanvaruhandel), och detta område ligger utanför kommunalt verksamhetsområde. Hur gör man i ett handelsområde bedömningen av kommunalt ansvar enligt 6§?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.