PM Expertfrågor Vatten Avlopp Kretslopp 2017. Expertsvar

Under den nationella konferensen mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp i Norrköping 16-18 mars 2017 hade deltagare möjligheten att få träffa Dagvattenguidens experter i verkligheten och ställa frågor till dessa under pauserna. Nedan presenteras de frågor som besvarades av vår dagvattenexpert Thomas Larm, StormTac:

  • Var kan man hitta en sammanställning av anläggnings- och driftkostnader för olika dagvattenreningsanläggningar?

  • När man omvandlar ett fritidshusområde till permanent bebyggelse, vad finns då för verktyg/åtgärder?

  • Det är enligt tidigare diskussioner planerat att komplettera StormTac Webb med halvrör med underliggande makadammagasin för både rening och flödesutjämning, hur går det med denna utveckling? Kan man dimensionera och beräkna reningseffekten för prefabricerade våtmarkselement eller prefabricerade element med biofilter (växtbäddar)?

  • Vi har en gammal licens på StormTac och önskar information om uppdateringar m.m.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.