Rapport om anläggningsavgift och särtaxa

I januari kom en rapport från Svenskt Vatten Utveckling (SVU) om anläggningsavgifter och särtaxa. Rapporten tar upp att det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller kostnader för anslutning och i rapporten presenteras ett enkelt beräkningsverktyg för att kunna analysera den långsiktiga effekten av anläggningsavgiftens storlek. Det är stor skillnad mellan olika kommuners anläggningsavgifter för vatten och avlopp. År 2015 varierade avgiften för ett normalt enfamiljshus (”typhus A”) mellan 40 000 kr och 274 000 kr inklusive moms med ett medelvärde på 127 680 kr. Rapporten tar även upp domar och rättspraxis för anläggningsavgifter och särtaxa. Läs rapporten (för medlemmar)