Risk för allvarlig vattenbrist

Nio nationella myndigheter varnar för att vi riskerar att uppleva den allvarligaste vattenbristen på drygt 100 år. Myndigheterna uppmanar alla till att spara på vatten och göra det man kan för att förbereda sig inför en eventuell vattenbrist.

Varningen har satt fart på diskussionen i massmedia om den befarade vattenbristen. Utöver lokala inslag i P4 tar Sveriges radio upp vattenfrågan i allt från Vetenskapsradion, Studio 1 och Kvällspasset med Morgan och Christer. På Twitter görs många inlägg under #vattenbrist

Att låga grundvattennivåer påverkar de enskilda vattentäkternas kapacitet och riskerar dricksvattnets kvalitet är självklart. Hur påverkar de låga nivåerna bedömningar av avloppsanläggningar?

Hör gärna av dig till redaktionen

Från den gemensamma uppmaningen på SGU:s hemsida

”Särskilt utsatta områden är östra Sverige upp till mellersta Norrland (från Blekinge till Västernorrland) samt de inre delarna av Götaland, men lokala variationer förekommer.

Myndigheterna uppmanar alla att göra vad de kan för att spara vatten och ber er att följa situationen noga. Det innebär också om att förbereda sig inför eventuell vattenbrist under sommar och höst.
[…]
Även om nederbörden faller som under en normalsommar, kommer vattensituationen troligen inte att förbättras, dock med lokala undantag. Om det blir en liknande torrsommar som under 2016, riskerar vi att uppleva den allvarligaste vattenbristen som har registrerats under drygt 100 år.

Havs- och vattenmyndigheten

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Jordbruksverket

Livsmedelsverket

Länsstyrelserna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Naturvårdsverket

Sveriges geologiska undersökning

Skogsstyrelsen