Dom om dagvatten i detaljplan, MMÖD 2017

Sammanfattning:
Målet gäller en detaljplan i Gällivare kommun. Mark- och miljödomstolen (MD) i Umeå tingsrätt har upphävt kommunfullmäktiges beslut att anta planen och kommunen har därefter överklagat till MMÖD. Motparterna till kommunen vill inte att detaljplanen ska antas då de menar att området årligen drabbas av översvämningar och att planen verkar öka risken ytterligare.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.