Test bed for evaluation of stormwater techniques at HSB Living lab, 2017

Foto: Helene Sörelius, RISE.
Detta är en poster som presenterades vid konferensen Embrace the Water i Göteborg, 14-16 juni 2017.

Sammanfattning
Två testbäddar för utvärdering av dagvattensystem har anlagts vid HSB Living Lab inom Vinnovaprojektet "Testbädd för fördröjning och rening av dagvatten". Projektet påbörjades i september 2016 och pågår till augusti 2020.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.