Koppling mellan klimatförändringar och översvämningar

Nu har samband mellan klimatförändringar och översvämningar demonstrerats på kontinental skala. Det är SMHI som tillsammans med 30 andra hydrologiska institut i Europa kommit fram till resultaten. Det finns tydliga mönster över Europa för hur klimatet har förändrat översvämningarna. För Sveriges del inträffar vårfloden ofta en månad tidigare än för 50 år sedan, samma tendens gäller även för stora delar av nordöstra Europa. Läs hela artikeln på SMHI:s hemsida