Risk för näringsläckage vid gödsling av skelettjord? Expertsvar

Träd i skelettjord i Norra Djurgårdsstaden.
I takt med att städer förtätas anläggs skelettjordar och andra växtbaserade dagvattenlösningar för att klara miljökraven för dagvatten. I många fall gödslas dessa i etableringsskedet. Finns det då någon risk för betydande näringsläckage? Eller är förlusterna försumbara?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.