International Conference on Urban Drainage

ICUD-2017Förra veckan pågick en stor dagvattenkonferens i Prag. Det var den 14:e gången sedan 1981 som IWA/IAHR Joint Committee on Urban Drainage (JCUD) anordnar konferensen med målet att presentera de senaste framstegen inom dagvattenforskning. Bland annat presenterades resultat från den svenska forskargruppen Dag&Nät och Jiri Marsalek från Luleå tekniska universitet fick ta emot priset Career Achievement Award för sitt bidrag till dagvattenforskningen.