Pressmeddelande: Bra att regeringen vill se mer tillsyn och vägledning

VA-guiden kommenterar budgetpropositionen och betonar vikten av den politiska viljan för att öka åtgärdstakten av bristfälliga små avlopp. Avloppsguidens användarförening erbjuder att ge inspektörernas perspektiv till det arbete som pågår på nationell nivå.

Pressmeddelandet, Bra att regeringen vill se mer tillsyn och vägledning om små avlopp – den politiska viljan är avgörande för att öka åtgärdstakten

Anna Ericsson är miljöinspektör i Södertälje kommun samt ordförande för Avloppsguidens användarförening:

– Vi tycker att det är jättebra att regeringen tydligt visar att man förväntar sig mer tillsyn och bättre vägledning. Som miljöinspektörer hoppas vi såklart att ett nytt regelverk och nya vägledningar ska underlätta för både myndigheter och husägare att förutsäga kravnivåer och underlätta handläggningen. Framför allt är det viktigt att de anläggningar som byggs blir ordentliga och ger ett bra miljö- och hälsoskydd.

– Vi är positiva till de föreslagna satsningarna med bl.a. höjda anslag till lokala vattenvårdsprojekt men vi är framförallt mycket nyfikna på vad regeringen menar med att stärka arbetet med tillsyn och tillsynsvägledning av avlopp. Det behövs mer stöd och resurser på kommunal nivå för att få till stånd ett effektivt åtgärdsarbete.

Björn Eriksson är redaktör vid VA-guiden och stöttar miljökontor i frågor om små avlopp:

– Till syvende och sist handlar det om hur stora resurser som miljökontoren får lokalt och hur politikerna väljer att satsa på tillsyn och åtgärder. Jag tror att ett tydligt och tidsatt och mätbart mål för åtgärdstakten är nödvändigt. Det skulle tydliggöra hur mycket resurser som behövs på lokal nivå. Vi ser att förvaltningar som arbetar långsiktigt och haft personal som arbetat länge med små avlopp lyckas öka åtgärdstakten. Det krävs att miljöchefer och politiker satsar på sina avloppsinspektörer.

Mer i ämnet för dig med login:
Reflektion: Regeringen vill se mer tillsyn och vägledning om små avlopp